Türkisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
____ için nereden form bulabilirim?
Fragen wo man ein Formular findet
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[belge] ne zaman verildi?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[belge] nerede verildi?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
[belge] belgem çalındı.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Bu bilgi özeldir.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Πώς σας λένε;
Adınız nedir?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Πού μένετε;
Nerede yaşıyorsunuz?
Fragen wo jemand wohnt
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
İkamet adresiniz nedir?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hangi ülke vatandaşısınız?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kimliğinizi görebilir miyim?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Medeni halim ___________.
den Familienstand angeben
ελεύθερος/η
bekar
Familienstand
παντρεμένος/η
evli
Familienstand
σε διάσταση
ayrılmış
Familienstand
χωρισμένος/η
boşanmış
Familienstand
συμβίωση
birlikte yaşıyor
Familienstand
σε αστική ένωση
medeni birliktelik
Familienstand
ανύπαντροι σύντροφοι
evlenmemiş çift
Familienstand
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
medeni ortaklık içinde
Familienstand
χήρος/χήρα
dul
Familienstand
έχετε παιδιά;
Çocuğunuz var mı?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Τέλη νοσοκομείου
Hastane masrafları
Beispiel für Versicherungsleistungen
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Uzman doktor ücretleri
Beispiel für Versicherungsleistungen
Διαγνωστικές εξετάσεις
Tanı koyma testleri
Beispiel für Versicherungsleistungen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Cerrahi operasyonlar
Beispiel für Versicherungsleistungen
Ψυχιατρική θεραπεία
Psikiyatri tedavisi
Beispiel für Versicherungsleistungen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Diş tedavisi
Beispiel für Versicherungsleistungen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Göz tedavisi
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vize başvurum neden reddedildi?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
θεωρητική εξέταση
teorik sınav
Testtyp
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
direksiyon sınavı
Testtyp
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
διεύθυνση
adres
Was möchten Sie ändern?
όνομα
ad
Was möchten Sie ändern?
φωτογραφία
fotoğraf
Was möchten Sie ändern?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
χαμένη
kayıp
Führerschein-Problem
κλεμμένη
çalınmış
Führerschein-Problem
κατεστραμμένη
hasarlı
Führerschein-Problem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Sabıka kaydım yoktur.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Die Nationalität des Ehepartners angeben