Griechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fragen wo man ein Formular findet
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Mikä sinun nimesi on?
Πώς σας λένε;
Jemandem nach seinem Namen fragen
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Missä sinä asut?
Πού μένετε;
Fragen wo jemand wohnt
Mikä sinun osoitteesi on?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Nach der Adresse von jemandem fragen
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Koska sinä saavuit [maahan]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Minä olen _________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
den Familienstand angeben
naimaton
ελεύθερος/η
Familienstand
naimisissa
παντρεμένος/η
Familienstand
asumuserossa
σε διάσταση
Familienstand
eronnut
χωρισμένος/η
Familienstand
avoliitossa
συμβίωση
Familienstand
rekisteröidyssä parisuhteessa
σε αστική ένωση
Familienstand
parisuhteessa
ανύπαντροι σύντροφοι
Familienstand
avoliitossa
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Familienstand
leski
χήρος/χήρα
Familienstand
Onko sinulla lapsia?
έχετε παιδιά;
Fragen, ob jemand Kinder hat
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Mitä vakuutus kattaa?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Sairaalakulut
Τέλη νοσοκομείου
Beispiel für Versicherungsleistungen
Erikoislääkärikustannukset
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostinen tutkimus
Διαγνωστικές εξετάσεις
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiset toimenpiteet
Χειρουργικές επεμβάσεις
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psykiatrinen hoito
Ψυχιατρική θεραπεία
Beispiel für Versicherungsleistungen
Hammashoito
Οδοντιατρικές θεραπείες
Beispiel für Versicherungsleistungen
Silmähoito
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Haluaisin suorittaa ________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teoriakokeen
θεωρητική εξέταση
Testtyp
inssiajon
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Testtyp
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
osoitetta
διεύθυνση
Was möchten Sie ändern?
nimeä
όνομα
Was möchten Sie ändern?
kuvaa
φωτογραφία
Was möchten Sie ändern?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Haluaisin uusia ajokorttini.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
kadonneen
χαμένη
Führerschein-Problem
varastetun
κλεμμένη
Führerschein-Problem
vaurioituneen
κατεστραμμένη
Führerschein-Problem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Die Nationalität des Ehepartners angeben