Ungarisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiam elspiras via legitimilo?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ellopták a [dokumentumomat].
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Kiel vi nomiĝas?
Hogy hívják?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Mikor és hol született?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kie vi loĝas?
Hol lakik?
Fragen wo jemand wohnt
Kio estas via adreso?
Mi a címe?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Kio estas via civitaneco?
Mi az állampolgársága?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiam vi alvenis en [lando]?
Mikor érkezett [országba]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mia edzecostato estas ___________.
A családi állapotom ___________.
den Familienstand angeben
senedza
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Familienstand
edziĝinta
házas
Familienstand
apartiga
külön él a házastársától
Familienstand
eksedziĝinta
elvált
Familienstand
kunviva
élettársi kapcsolatban van
Familienstand
en civila kuniĝo
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Familienstand
fraŭlaj partneroj
élettársi kapcsolatban van
Familienstand
en hejma partnereco
élettársi kapcsolatban van
Familienstand
vidvina
özvegy
Familienstand
Ĉu vi havas infanojn?
Vannak gyermekei?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Élnek önnel eltartottak?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Mi ŝatus registri en la urbo.
Szeretnék regisztrálni.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Kion dokumentojn mi alportus?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Van regisztrációs díj?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Mi ŝatus peti restadpermeson
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mit fedez a biztosítás?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospitalokotizoj
Kórházi költségek
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kotizoj por la ekspertoj
Szakorvos
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnozoprovoj
Diagnosztikai vizsgálatok
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiaj proceduroj
Műtéti beavatkozás
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psikiatria kuracado
Pszichiátriai kezelés
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dentaj kuracadoj
Fogorvosi kezelés
Beispiel für Versicherungsleistungen
Okula kuracado
Szemészeti kezelés
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Érvényes itt a jogosítványom?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teorian teston
elméleti vizsga
Testtyp
veturantan teston
gyakorlati vizsga
Testtyp
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adreson
cím
Was möchten Sie ändern?
nomon
név
Was möchten Sie ändern?
foton
fénykép
Was möchten Sie ändern?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdatan
elveszett
Führerschein-Problem
ŝtelatan
ellopott
Führerschein-Problem
difektatan
sérült
Führerschein-Problem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mi havas puran krimliston
Büntetlen előéletű vagyok.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Die Nationalität des Ehepartners angeben