Finnisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fragen wo man ein Formular findet
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Kiam elspiras via legitimilo?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
La informo estas konfidenca.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Kiel vi nomiĝas?
Mikä sinun nimesi on?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Kie vi loĝas?
Missä sinä asut?
Fragen wo jemand wohnt
Kio estas via adreso?
Mikä sinun osoitteesi on?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Kio estas via civitaneco?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Kiam vi alvenis en [lando]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Mia edzecostato estas ___________.
Minä olen _________.
den Familienstand angeben
senedza
naimaton
Familienstand
edziĝinta
naimisissa
Familienstand
apartiga
asumuserossa
Familienstand
eksedziĝinta
eronnut
Familienstand
kunviva
avoliitossa
Familienstand
en civila kuniĝo
rekisteröidyssä parisuhteessa
Familienstand
fraŭlaj partneroj
parisuhteessa
Familienstand
en hejma partnereco
avoliitossa
Familienstand
vidvina
leski
Familienstand
Ĉu vi havas infanojn?
Onko sinulla lapsia?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Mi ŝatus registri en la urbo.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Kion dokumentojn mi alportus?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Mi ŝatus peti restadpermeson
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mitä vakuutus kattaa?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospitalokotizoj
Sairaalakulut
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kotizoj por la ekspertoj
Erikoislääkärikustannukset
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnozoprovoj
Diagnostinen tutkimus
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiset toimenpiteet
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psikiatria kuracado
Psykiatrinen hoito
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dentaj kuracadoj
Hammashoito
Beispiel für Versicherungsleistungen
Okula kuracado
Silmähoito
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teorian teston
teoriakokeen
Testtyp
veturantan teston
inssiajon
Testtyp
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adreson
osoitetta
Was möchten Sie ändern?
nomon
nimeä
Was möchten Sie ändern?
foton
kuvaa
Was möchten Sie ändern?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
perdatan
kadonneen
Führerschein-Problem
ŝtelatan
varastetun
Führerschein-Problem
difektatan
vaurioituneen
Führerschein-Problem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Mi havas puran krimliston
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Die Nationalität des Ehepartners angeben