Dänisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Where can I find the form for ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
When was your [document] issued?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Where was your [document] issued?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
When does your ID expire?
Hvornår udløber dit ID?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Could you help me fill out the form?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
What documents should I bring for __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
To apply for [document], you must provide at least_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
My [document] has been stolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
I am completing this application on behalf of _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
The information is confidential.
Informationerne er fortrolige.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Can you give me a receipt for this application?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

What is your name?
Hvad hedder du?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Could you please tell me your place and date of birth?
Hvor og hvornår er du født?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Where do you live?
Hvor bor du?
Fragen wo jemand wohnt
What is your address?
Hvad er din adresse?
Nach der Adresse von jemandem fragen
What is your citizenship?
Hvad er dit statsborgerskab?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
When did you arrive in [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Could you please show me your ID?
Må jeg se dit ID?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

My marital status is ___________.
Jeg er ___________.
den Familienstand angeben
single
single
Familienstand
married
gift
Familienstand
separated
separeret
Familienstand
divorced
fraskilt
Familienstand
cohabiting
samlevende
Familienstand
in a civil union
i et indregistreret parforhold
Familienstand
unmarried partners
ugifte partnere
Familienstand
in a domestic partnership
i et indenlandsk parforhold
Familienstand
widowed
enke
Familienstand
Do you have children?
Har du børn?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Do you have dependents living with you?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
I would like to reunite with my family.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

I would like to register in the city.
Jeg vil gerne registreres i byen
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
What documents shall I bring?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Are there any registration fees?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
I am here for the domicile registration.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
I would like to apply for a residence permit.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Do I need private health insurance?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
What is covered by the health insurance?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospital fees
Hospitalsgebyrer
Beispiel für Versicherungsleistungen
Specialists' fees
Speciallægegebyrer
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnostic tests
Diagnosetests
Beispiel für Versicherungsleistungen
Surgical procedures
Kirurgiske indgreb
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Beispiel für Versicherungsleistungen
Dental treatments
Tandbehandlinger
Beispiel für Versicherungsleistungen
Eye care treatment
Øjenbehandlinger
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Why are you requesting the entry visa?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Do I need a visa to visit [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
How can I extend my visa?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Why has my visa application been rejected?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Do I have to change the license plate of my car?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
I would like to register my vehicle.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Is my driving licence valid here?
Er mit kørekort gyldigt her?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
I would like to apply for a provisional driving license.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Einen provisorischen Führerschein beantragen
I would like to book my __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
theory test
teoritest
Testtyp
driving test
køreprøve
Testtyp
I would like to change the ____________on my driving license.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
address
adressen
Was möchten Sie ändern?
name
navnet
Was möchten Sie ändern?
photo
billedet
Was möchten Sie ändern?
I would like to add higher categories to my driving license.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
I would like to renew my driving license.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
I would like to replace a ___________ driving license.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
lost
mistet
Führerschein-Problem
stolen
stjålet
Führerschein-Problem
damaged
beskadiget
Führerschein-Problem
I would like to appeal my license suspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Where can I register for the [language] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
I have a clean criminal record.
Jeg har en ren straffeattest
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
I have the required level of [language].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
What are the fees for citizenship application?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Die Nationalität des Ehepartners angeben