Französisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Où votre [document] a été délivré ?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
Hvornår udløber dit ID?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
Informationerne er fortrolige.
Ces informations sont confidentielles.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

Hvad hedder du?
Comment vous appelez-vous ?
Jemandem nach seinem Namen fragen
Hvor og hvornår er du født?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
Hvor bor du?
Où résidez-vous ?
Fragen wo jemand wohnt
Hvad er din adresse?
Où habitez-vous ?
Nach der Adresse von jemandem fragen
Hvad er dit statsborgerskab?
Quelle est votre nationalité ?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
Hvornår ankom du til [land]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
Må jeg se dit ID?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

Jeg er ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
den Familienstand angeben
single
célibataire
Familienstand
gift
Marié(e)
Familienstand
separeret
Séparé(e)
Familienstand
fraskilt
Divorcé(e)
Familienstand
samlevende
en concubinage
Familienstand
i et indregistreret parforhold
dans une union civile
Familienstand
ugifte partnere
en concubinage
Familienstand
i et indenlandsk parforhold
en partenariat domestique
Familienstand
enke
veuf/veuve
Familienstand
Har du børn?
Vous avez des enfants ?
Fragen, ob jemand Kinder hat
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Vous avez des personnes à charge ?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Je voudrais réunir ma famille.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

Jeg vil gerne registreres i byen
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Quels documents dois-je apporter ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
Jeg er her for at registrere min bopæl
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
Hospitalsgebyrer
Frais hospitaliers
Beispiel für Versicherungsleistungen
Speciallægegebyrer
Frais de consultation d'un spécialiste
Beispiel für Versicherungsleistungen
Diagnosetests
Tests diagnostiques
Beispiel für Versicherungsleistungen
Kirurgiske indgreb
Opérations chirurgicales
Beispiel für Versicherungsleistungen
Psykiatrisk behandling
Traitement psychiatrique
Beispiel für Versicherungsleistungen
Tandbehandlinger
Soins dentaires
Beispiel für Versicherungsleistungen
Øjenbehandlinger
Soins oculaires
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
Er mit kørekort gyldigt her?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
teoritest
le code
Testtyp
køreprøve
la conduite
Testtyp
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
adressen
mon adresse
Was möchten Sie ändern?
navnet
mon nom
Was möchten Sie ändern?
billedet
ma photo
Was möchten Sie ändern?
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
mistet
perdu
Führerschein-Problem
stjålet
volé
Führerschein-Problem
beskadiget
abîmé
Führerschein-Problem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
Jeg har en ren straffeattest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Mon conjoint est [nationalité].
Die Nationalität des Ehepartners angeben