Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fragen wo man ein Formular findet
您的【文件】是什么时候签发的?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
请问您的身份证件何时过期?
När går din legitimation ut?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
我的【材料】被偷了。
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
我在帮____ 填写申请表格。
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
这是机密信息。
Denna information är konfidentiell.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

你叫什么名字?
Vad heter du?
Jemandem nach seinem Namen fragen
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
请问您住在哪里?
Var bor du?
Fragen wo jemand wohnt
请问您的地址是什么?
Vad är din adress?
Nach der Adresse von jemandem fragen
请问您的国籍是什么?
Vilken nationalitet tillhör du?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
请问您是何时到达【该国】的?
När anlände du till [landet]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
您能出示一下您的身份证件么?
Kan du visa mig din legitimation?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

我的婚姻状况是____ 。
Min civilstatus är __________.
den Familienstand angeben
单身
singel
Familienstand
已婚
gift
Familienstand
分居
separerad
Familienstand
离异
skild
Familienstand
同居
sambo
Familienstand
民事结婚
i ett partnerskap
Familienstand
未婚伴侣
ogift par
Familienstand
同居伴侣关系
i ett partnerskap
Familienstand
鳏居
änka
Familienstand
请问您有孩子吗?
Har du barn?
Fragen, ob jemand Kinder hat
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
我想要和家人团聚。
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

我想要在这个城市登记入户。
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
请问我应该带什么材料?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
请问有注册费吗?
Kostar det något att registrera sig?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
我是来进行住址登记。
Jag vill registrera min bostad.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
我想要申请居住证。
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

我想要问一下关于保险的问题。
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
我需要私人的健康保险吗?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
请问该保险涵盖哪些方面?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
住院费
Patientavgifter
Beispiel für Versicherungsleistungen
专家费
Specialistkostnader
Beispiel für Versicherungsleistungen
诊疗费
Diagnostiska prov
Beispiel für Versicherungsleistungen
外科手术
Kirurgiska ingrepp
Beispiel für Versicherungsleistungen
精神治疗
Psykiatrisk behandling
Beispiel für Versicherungsleistungen
牙齿治疗
Tandbehandlingar
Beispiel für Versicherungsleistungen
眼科治疗
Ögonbehandling
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Varför begär du ett inresevisum?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
我该如何续签我的签证?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
为什么我的签证申请被拒绝了?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

请问我需要更换我的车牌号吗?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
我想要登记我的车辆。
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Är mitt körkort giltigt här?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
我想要申请临时驾照。
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
我想要预约__________。
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
理论考试
teoriprov
Testtyp
路考
uppkörning
Testtyp
我想要改动驾照上的__________。
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
地址
adressen
Was möchten Sie ändern?
名字
namnet
Was möchten Sie ändern?
照片
bilden
Was möchten Sie ändern?
我想要给驾照添加更高的级别。
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
我想要延长我的驾照。
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
我想要更换一个___________ 驾照。
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
丢失
borttappat
Führerschein-Problem
被偷了
stulet
Führerschein-Problem
受损
förstört
Führerschein-Problem
我想要申诉我的驾照吊销。
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

我想要申请【国家】国籍。
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
我在哪里可以注册【语言】考试?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
我没有犯罪记录。
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
我的【语言】达到了等级要求。
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
公民身份申请的费用是哪些?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
我的配偶是【国家】公民。
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Die Nationalität des Ehepartners angeben