Polnisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Fragen wo man ein Formular findet
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
请问您的身份证件何时过期?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
您能帮我填一下这个表格吗?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
我的【材料】被偷了。
Mój [dokument] został skradziony.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
我在帮____ 填写申请表格。
Składam podanie w imieniu _____.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
这是机密信息。
Podane informacje są poufne.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

你叫什么名字?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Jemandem nach seinem Namen fragen
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
请问您住在哪里?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Fragen wo jemand wohnt
请问您的地址是什么?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Nach der Adresse von jemandem fragen
请问您的国籍是什么?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
请问您是何时到达【该国】的?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
您能出示一下您的身份证件么?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

我的婚姻状况是____ 。
Mój stan cywilny: _____.
den Familienstand angeben
单身
kawaler/panna
Familienstand
已婚
żonaty/zamężna
Familienstand
分居
w separacji
Familienstand
离异
rozwodnik/rozwódka
Familienstand
同居
w konkubinacie
Familienstand
民事结婚
w rejestrowanym związku partnerskim
Familienstand
未婚伴侣
w związku partnerskim
Familienstand
同居伴侣关系
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Familienstand
鳏居
wdowiec/wdowa
Familienstand
请问您有孩子吗?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Fragen, ob jemand Kinder hat
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
我想要和家人团聚。
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

我想要在这个城市登记入户。
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
请问我应该带什么材料?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
请问有注册费吗?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
我是来进行住址登记。
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
我想要申请居住证。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

我想要问一下关于保险的问题。
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
我需要私人的健康保险吗?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
请问该保险涵盖哪些方面?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
住院费
Opłaty za pobyt w szpitalu
Beispiel für Versicherungsleistungen
专家费
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Beispiel für Versicherungsleistungen
诊疗费
Badania diagnostyczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
外科手术
Zabiegi chirurgiczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
精神治疗
Leczenie psychiatryczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
牙齿治疗
Leczenie stomatologiczne
Beispiel für Versicherungsleistungen
眼科治疗
Leczenie okulistyczne
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

请问您为什么需要入境签证?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
我该如何续签我的签证?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
请问我是否可以申请成为永久居民?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

请问我需要更换我的车牌号吗?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
我想要登记我的车辆。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
我想要申请临时驾照。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
我想要预约__________。
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
理论考试
egzamin teoretyczny
Testtyp
路考
egzamin praktyczny
Testtyp
我想要改动驾照上的__________。
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
地址
adres
Was möchten Sie ändern?
名字
nazwisko
Was möchten Sie ändern?
照片
zdjęcie
Was möchten Sie ändern?
我想要给驾照添加更高的级别。
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
我想要延长我的驾照。
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
我想要更换一个___________ 驾照。
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
丢失
zgubienie (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
被偷了
kradzież (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
受损
zniszczenie (prawa jazdy)
Führerschein-Problem
我想要申诉我的驾照吊销。
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

我想要申请【国家】国籍。
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
我在哪里可以注册【语言】考试?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
我没有犯罪记录。
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
我的【语言】达到了等级要求。
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
公民身份申请的费用是哪些?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
我的配偶是【国家】公民。
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Die Nationalität des Ehepartners angeben