Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fragen wo man ein Formular findet
您的【文件】是什么时候签发的?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
请问您的身份证件何时过期?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fragen wann ein Ausweis abläuft
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
请问我要办____ 需要带什么文件?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
我的【材料】被偷了。
Mijn [document] werd gestolen.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
我在帮____ 填写申请表格。
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
这是机密信息。
Deze informatie is vertrouwelijk.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

你叫什么名字?
Wat is uw naam?
Jemandem nach seinem Namen fragen
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
请问您住在哪里?
Waar woont u?
Fragen wo jemand wohnt
请问您的地址是什么?
Wat is uw adres?
Nach der Adresse von jemandem fragen
请问您的国籍是什么?
Wat is uw nationaliteit?
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
请问您是何时到达【该国】的?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
您能出示一下您的身份证件么?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

我的婚姻状况是____ 。
Mijn burgerlijke staat is ___________.
den Familienstand angeben
单身
alleenstaand
Familienstand
已婚
gehuwd
Familienstand
分居
uit elkaar
Familienstand
离异
gescheiden
Familienstand
同居
samenwonend
Familienstand
民事结婚
geregistreerd partnerschap
Familienstand
未婚伴侣
ongetrouwde partners
Familienstand
同居伴侣关系
in een relatie
Familienstand
鳏居
verweduwd
Familienstand
请问您有孩子吗?
Heeft u kinderen?
Fragen, ob jemand Kinder hat
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
我想要和家人团聚。
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

我想要在这个城市登记入户。
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
请问我应该带什么材料?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
请问有注册费吗?
Zijn er registratiekosten?
Fragen ob dabei Kosten entstehen
我是来进行住址登记。
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
我想要申请居住证。
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

我想要问一下关于保险的问题。
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Fragen zur Krankenversicherung stellen
我需要私人的健康保险吗?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
请问该保险涵盖哪些方面?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
住院费
Ziekenhuiskosten
Beispiel für Versicherungsleistungen
专家费
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Beispiel für Versicherungsleistungen
诊疗费
Diagnostische toets
Beispiel für Versicherungsleistungen
外科手术
Chirurgische ingrepen
Beispiel für Versicherungsleistungen
精神治疗
Psychiatrische behandeling
Beispiel für Versicherungsleistungen
牙齿治疗
Tandheelkundige behandelingen
Beispiel für Versicherungsleistungen
眼科治疗
Oogzorg behandelingen
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
我该如何续签我的签证?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
为什么我的签证申请被拒绝了?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

请问我需要更换我的车牌号吗?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
我想要登记我的车辆。
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
我想要申请临时驾照。
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
我想要预约__________。
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
理论考试
theoretische test
Testtyp
路考
rijexamen
Testtyp
我想要改动驾照上的__________。
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
地址
mijn adres
Was möchten Sie ändern?
名字
mijn naam
Was möchten Sie ändern?
照片
mijn foto
Was möchten Sie ändern?
我想要给驾照添加更高的级别。
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
我想要延长我的驾照。
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
我想要更换一个___________ 驾照。
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
丢失
verloren
Führerschein-Problem
被偷了
gestolen
Führerschein-Problem
受损
beschadigd
Führerschein-Problem
我想要申诉我的驾照吊销。
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

我想要申请【国家】国籍。
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
我在哪里可以注册【语言】考试?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
我没有犯罪记录。
Ik heb een blanco strafblad.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
我的【语言】达到了等级要求。
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
公民身份申请的费用是哪些?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
我的配偶是【国家】公民。
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Die Nationalität des Ehepartners angeben