Griechisch | Phrasen - Auswandern | Dokumente

Dokumente - Allgemeines

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fragen wo man ein Formular findet
您的【文件】是什么时候签发的?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fragen wo ein Dokument ausgestellt wurde
请问您的身份证件何时过期?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fragen wann ein Ausweis abläuft
您能帮我填一下这个表格吗?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fragen, ob jemand beim Ausfüllen der Dokumente helfen kann
请问我要办____ 需要带什么文件?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fragen welche Dokumente man mitbringen muss
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Angeben was man braucht, um ein Dokument zu beantragen
我的【材料】被偷了。
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Den Diebstahl eines Ihrer Dokumente bekanntgeben
我在帮____ 填写申请表格。
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Angeben dass man einen Antrag für jemand anderen stellt
这是机密信息。
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Angeben dass die Informationen vertraulich sind und nicht an Dritte weitergegeben werden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Nach einer Quittung für den Antrag fragen.

Dokumente - Persönliche Informationen

你叫什么名字?
Πώς σας λένε;
Jemandem nach seinem Namen fragen
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Nach Geburtsort und Geburtsdatum fragen
请问您住在哪里?
Πού μένετε;
Fragen wo jemand wohnt
请问您的地址是什么?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Nach der Adresse von jemandem fragen
请问您的国籍是什么?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Nach der Staatsangehörigkeit von jemandem fragen
请问您是何时到达【该国】的?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fragen wann jemand in dem Land angekommen ist
您能出示一下您的身份证件么?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Jemandem nach seinem Ausweis fragen

Dokumente - Familienstand

我的婚姻状况是____ 。
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
den Familienstand angeben
单身
ελεύθερος/η
Familienstand
已婚
παντρεμένος/η
Familienstand
分居
σε διάσταση
Familienstand
离异
χωρισμένος/η
Familienstand
同居
συμβίωση
Familienstand
民事结婚
σε αστική ένωση
Familienstand
未婚伴侣
ανύπαντροι σύντροφοι
Familienstand
同居伴侣关系
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Familienstand
鳏居
χήρος/χήρα
Familienstand
请问您有孩子吗?
έχετε παιδιά;
Fragen, ob jemand Kinder hat
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fragen, ob jemand finanzielle Unterstützung für mit ihm lebende Menschen aufbringt
我想要和家人团聚。
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Die Absicht angeben mit der Familie zusammen zu ziehen

Dokumente - Anmeldung

我想要在这个城市登记入户。
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Die Absicht mitteilen, sich in der Stadt als Anwohner anzumelden
请问我应该带什么材料?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fragen welche Dokumente man mitbringen soll
请问有注册费吗?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fragen ob dabei Kosten entstehen
我是来进行住址登记。
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Angeben, dass man seinen Wohnsitz anmelden möchte
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Die Absicht äußern, sich für ein Führungszeugnis anzumelden
我想要申请居住证。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Die Absicht äußern, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen

Dokumente - Krankenversicherung

我想要问一下关于保险的问题。
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Fragen zur Krankenversicherung stellen
我需要私人的健康保险吗?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fragen, ob man eine private Krankenversicherung benötigt
请问该保险涵盖哪些方面?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Nach den Leistungen der Versicherung fragen
住院费
Τέλη νοσοκομείου
Beispiel für Versicherungsleistungen
专家费
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Beispiel für Versicherungsleistungen
诊疗费
Διαγνωστικές εξετάσεις
Beispiel für Versicherungsleistungen
外科手术
Χειρουργικές επεμβάσεις
Beispiel für Versicherungsleistungen
精神治疗
Ψυχιατρική θεραπεία
Beispiel für Versicherungsleistungen
牙齿治疗
Οδοντιατρικές θεραπείες
Beispiel für Versicherungsleistungen
眼科治疗
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Beispiel für Versicherungsleistungen

Dokumente - Visa

请问您为什么需要入境签证?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fragen warum jemand ein Einreisevisum verlangt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Fragen, ob man ein Visum zur Einreise benötigt
我该如何续签我的签证?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fragen wie man sein Visum verlängern kann
为什么我的签证申请被拒绝了?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fragen warum ihr Visums-Antrag abgelehnt wurde
请问我是否可以申请成为永久居民?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Fragen, wie man eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragt

Dokumente - Autofahren

请问我需要更换我的车牌号吗?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fragen, ob man sein Auto ummelden muss, wenn man es aus seinem Ursprungsland einführt
我想要登记我的车辆。
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Die Absicht äußern, sein Auto anzumelden
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fragen, ob der Führerschein dort gültig ist
我想要申请临时驾照。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Einen provisorischen Führerschein beantragen
我想要预约__________。
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Die Absicht äußern, sich für eine Fahrprüfung anzumelden
理论考试
θεωρητική εξέταση
Testtyp
路考
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Testtyp
我想要改动驾照上的__________。
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Die Absicht äußern, dass man einige Details des Führerscheins ändern will
地址
διεύθυνση
Was möchten Sie ändern?
名字
όνομα
Was möchten Sie ändern?
照片
φωτογραφία
Was möchten Sie ändern?
我想要给驾照添加更高的级别。
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Die Absicht äußern, höhere Kategorien zum Führerschein hinzuzufügen
我想要延长我的驾照。
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Die Absicht äußern, seinen Führerschein zu erneuern
我想要更换一个___________ 驾照。
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Die Absicht äußern, einen Führerschein zu ersetzen
丢失
χαμένη
Führerschein-Problem
被偷了
κλεμμένη
Führerschein-Problem
受损
κατεστραμμένη
Führerschein-Problem
我想要申诉我的驾照吊销。
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Angeben, dass man gegen ein Fahrverbot Widerspruch einlegen möchte

Dokumente - Staatsangehörigkeit

我想要申请【国家】国籍。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Äußern, dass man die Staatsangehörigkeit beantragen möchte
我在哪里可以注册【语言】考试?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fragen, wo man sich für einen Sprachtest anmelden kann
我没有犯罪记录。
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Angeben, dass man ein einwandfreies Führungszeugnis hat
我的【语言】达到了等级要求。
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Angeben, dass man die benötigten Sprachkenntnisse hat
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Die Absicht äußern, dass man einen Landeskunde-Test buchen möchte.
公民身份申请的费用是哪些?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Nach den Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag fragen
我的配偶是【国家】公民。
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Die Nationalität des Ehepartners angeben