Polnisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Tazminat vergiye tabi mi?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Hangi yardımları alacağım?
Jakie świadczenia dostanę?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern