Japanisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Musím platit daně z dávek?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Je podpora zdanitelná?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Jakou podporu dostanu?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern