Dänisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Musím platit daně z dávek?
Er understøttelsen skattefri?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Je podpora zdanitelná?
Er plejebistanden skattepligtig?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Jakou podporu dostanu?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan jeg appellere en beslutning?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern