Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Är bidraget skattefritt?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Ska bidraget beskattas?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vilka förmåner får jag?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan jag överklaga beslutet?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern