Ungarisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Är bidraget skattefritt?
Adómentesek a juttatások?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Ska bidraget beskattas?
Adóköteles a támogatás?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Vilka förmåner får jag?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Påverkar ersättningen andra förmåner?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Kan jag överklaga beslutet?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern