Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Är bidraget skattefritt?
Musím platit daně z dávek?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Ska bidraget beskattas?
Je podpora zdanitelná?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Vilka förmåner får jag?
Jakou podporu dostanu?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Kan jag överklaga beslutet?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern