Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Är bidraget skattefritt?
Is de uitkering belastingvrij?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Ska bidraget beskattas?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Vilka förmåner får jag?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Kan jag överklaga beslutet?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern