Esperanto | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Är bidraget skattefritt?
Estas la poŝmono imponibla?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Ska bidraget beskattas?
Estas la poŝmono imponibla?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Vilka förmåner får jag?
Kio profitojn mi ricevas?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Kan jag överklaga beslutet?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern