Arabisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Är bidraget skattefritt?
هل السعر خال من الضريبة؟
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Ska bidraget beskattas?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Vilka förmåner får jag?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Påverkar ersättningen andra förmåner?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Kan jag överklaga beslutet?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern