Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Денежное пособие освобождено от налогов?
Är bidraget skattefritt?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Ska bidraget beskattas?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Какие льготы я получу?
Vilka förmåner får jag?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Я могу обжаловать это решение?
Kan jag överklaga beslutet?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern