Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Este alocația impozabilă?
Är bidraget skattefritt?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Este alocația impozabilă?
Ska bidraget beskattas?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Ce beneficii voi primi?
Vilka förmåner får jag?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Va afecta alocația alte beneficii?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Pot contesta o decizie?
Kan jag överklaga beslutet?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern