Ungarisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Adómentesek a juttatások?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Adóköteles a támogatás?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Jakie świadczenia dostanę?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern