Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Musím platit daně z dávek?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Je podpora zdanitelná?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Jakie świadczenia dostanę?
Jakou podporu dostanu?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern