Portugiesisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
O subsídio é isento de impostos?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
O subsídio é tributável?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Jakie świadczenia dostanę?
Quais benefícios vou receber?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
O subsídio afeta outros benefícios?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern