Esperanto | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Estas la poŝmono imponibla?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Estas la poŝmono imponibla?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Jakie świadczenia dostanę?
Kio profitojn mi ricevas?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern