Französisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Is de uitkering belastingvrij?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Est-ce que je peux faire appel ?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern