Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de uitkering belastingvrij?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern