Französisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
Er understøttelsen skattefri?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
Er plejebistanden skattepligtig?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
Kan jeg appellere en beslutning?
Est-ce que je peux faire appel ?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern