Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
请问补贴是不需要纳税的吗?
Är bidraget skattefritt?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
该津贴是否要纳税?
Ska bidraget beskattas?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
我能拿到什么福利?
Vilka förmåner får jag?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
这个津贴是否影响其他福利?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
我能否申诉反对某个决定?
Kan jag överklaga beslutet?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
如果情况有所改变我该如何做?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern