Polnisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
请问补贴是不需要纳税的吗?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
该津贴是否要纳税?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
我能拿到什么福利?
Jakie świadczenia dostanę?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
这个津贴是否影响其他福利?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
我能否申诉反对某个决定?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
如果情况有所改变我该如何做?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern