Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Unterstützung für Behinderte

Dokumente | Bank | Arbeit | Studieren | Wohnen | Unterstützung für Behinderte | Haustiere

Unterstützung für Behinderte - Beantragen

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Sich erkundigen, wo man herausfindet ob einem Behindertenhilfe zusteht
هل السعر خال من الضريبة؟
Är bidraget skattefritt?
Fragen, ob die Beihilfe von der Steuer abzusetzen ist
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Sich erkundigen, von welchen Faktoren die Höhe der Unterstützungssumme abhängt

Unterstützung für Behinderte - Helfer

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Fragen, welche Voraussetzungen über eine Pflegebeihilfe entscheiden
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Fragen ob man mit der zu pflegenden Person verwandt sein muss, um Pflegebeihilfe zu bekommen
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Sich erkundigen, wie viele Stunden pro Woche man sich um die Person kümmern muss, um Pflegebeihilfe beantragen zu können
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Ska bidraget beskattas?
Fragen, ob die Unterstützung besteuert wird
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Vilka förmåner får jag?
Fragen was für eine Unterstützung man bekommt
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Fragen, ob die Unterstützung sich auf andere Beihilfen auswirkt
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Fragen, ob die Unterstützung sich auch auf Beihilfen auswirkt, die die zu pflegende Person bezieht
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Kan jag överklaga beslutet?
Fragen, ob man gegen eine Entscheidung Berufung einlegen kann
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Fragen, was man tun soll, wenn sich die eigenen Lebensumstände ändern