Thai | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Bạn có những loại thẻ nào?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
tài khoản hiện tại
บัญชีกระแสรายวัน
Kontotyp
tài khoản tiết kiệm
บัญชีออมทรัพย์
Kontotyp
tài khoản cá nhân
บัญชีส่วนบุคคล
Kontotyp
tài khoản chung
บัญชีร่วม
Kontotyp
tài khoản con
บัญชีสำหรับเด็ก
Kontotyp
tài khoản ngoại tệ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Kontotyp
tài khoản kinh doanh
บริการเงินฝากธุรกิจ
Kontotyp
tài khoản sinh viên
บัญชีสำหรับนักเรียน
Kontotyp
Có khoản phí hàng tháng nào không?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Tôi có sổ tài khoản không?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Tôi mất thẻ tín dụng
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Tôi cần một thẻ mới thay thế
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Nach Informationen über Kredite fragen
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Tôi mua nhà lần đầu tiên
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Tôi muốn thế chấp
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Tôi mua tài sản để cho
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Tôi muốn mua bảo hiểm
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Interesse an einer Versicherung äußern
Bảo hiểm hộ gia đình
ประกันภัยบ้าน
Versicherungstyp
bảo hiểm du lịch
ประกันการเดินทาง
Versicherungstyp
bảo hiểm nhân thọ
ประกันชีวิต
Versicherungstyp
bảo hiểm sức khỏe
ประกันสุขภาพ
Versicherungstyp
bảo hiểm ô tô
ประกันภัยรถยนต์
Versicherungstyp
bảo hiểm thú nuôi
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Versicherungstyp
bảo hiểm trộm cắp
ประกันภัยโจรกรรม
Versicherungstyp
bảo hiểm thế chấp
การคุ้มครองการจำนอง
Versicherungstyp
bảo hiểm tài sản sinh viên
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Versicherungstyp
bảo hiểm nhóm
ประกันกลุ่ม
Versicherungstyp
bảo hiểm tài sản
ประกันภัยทรัพย์สิน
Versicherungstyp
bảo hiểm lũ lụt
ประกันภัยน้ำท่วม
Versicherungstyp
bảo hiểm hỏa hoạn
ประกันอัคคีภัย
Versicherungstyp
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Nach dem Preis der Versicherung fragen