Italienisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Vorrei aprire un conto corrente.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
běžný účet
conto corrente
Kontotyp
spořící účet
conto di risparmio
Kontotyp
osobní účet
conto personale
Kontotyp
společný účet
conto cointestato
Kontotyp
dětský účet
conto per bambini
Kontotyp
cizoměnový účet
conto in valuta estera
Kontotyp
obchodní účet
conto aziendale
Kontotyp
studentský účet
conto per studenti
Kontotyp
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Dostanu šekovou knížku?
Riceverò un libretto degli assegni?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Jaká je spořící úroková sazba?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Ho smarrito la mia carta di credito
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Moje kreditní karta byla ukradena.
La mia carta di credito è stata rubata
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Můžete zablokovat můj účet?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Potřebuji náhradní kartu.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Nach Informationen über Kredite fragen
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Qual è il tasso d'interesse?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Kupuji můj první dům.
Sto comprando la mia prima casa.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Kupuji druhou nemovitost.
Sto comprando una seconda proprietà.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Můj hrubý roční příjem je ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Interesse an einer Versicherung äußern
pojištění domu/domácnosti
assicurazione sulla casa
Versicherungstyp
cestovní pojištění
assicurazione viaggi
Versicherungstyp
životní pojištění
assicurazione sulla vita
Versicherungstyp
zdravotní pojištění
assicurazione sanitaria
Versicherungstyp
povinné ručení
assicurazione auto
Versicherungstyp
pojištění mazlíčků
assicurazione per gli animali domestici
Versicherungstyp
pojištění proti krádeži
assicurazione contro il furto
Versicherungstyp
pojištění hypotéky
protezione mutuo
Versicherungstyp
pojištění majetku studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Versicherungstyp
skupinové pojištění osob
polizza collettiva
Versicherungstyp
pojištění majetku
assicurazione sui titoli di proprietà
Versicherungstyp
pojištění proti povodním
assicurazione contro le inondazioni
Versicherungstyp
pojištění proti požáru
assicurazione contro gli incendi
Versicherungstyp
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Kolik stojí to pojištění?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Nach dem Preis der Versicherung fragen