Esperanto | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
běžný účet
kuranta konto
Kontotyp
spořící účet
ŝparadoj konto
Kontotyp
osobní účet
persona konto
Kontotyp
společný účet
kuna konto
Kontotyp
dětský účet
infana konto
Kontotyp
cizoměnový účet
fremda valuto konto
Kontotyp
obchodní účet
afera konto
Kontotyp
studentský účet
studenta konto
Kontotyp
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Dostanu šekovou knížku?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Jaká je spořící úroková sazba?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Mi perdis mian kreditkarton.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Moje kreditní karta byla ukradena.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Můžete zablokovat můj účet?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Potřebuji náhradní kartu.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Nach Informationen über Kredite fragen
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Kupuji můj první dům.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Kupuji druhou nemovitost.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Interesse an einer Versicherung äußern
pojištění domu/domácnosti
hejma/domanara asekuro
Versicherungstyp
cestovní pojištění
vojaĝa asekuro
Versicherungstyp
životní pojištění
viva asekuro
Versicherungstyp
zdravotní pojištění
sana asekuro
Versicherungstyp
povinné ručení
aŭtoasekuro
Versicherungstyp
pojištění mazlíčků
dombestoasekuro
Versicherungstyp
pojištění proti krádeži
ŝtela asekuro
Versicherungstyp
pojištění hypotéky
hipoteka protekto
Versicherungstyp
pojištění majetku studenta
studentoposedoj
Versicherungstyp
skupinové pojištění osob
grupoasekuro
Versicherungstyp
pojištění majetku
proprietoasekuro
Versicherungstyp
pojištění proti povodním
inundoasekuro
Versicherungstyp
pojištění proti požáru
fajroasekuro
Versicherungstyp
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Kolik stojí to pojištění?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Nach dem Preis der Versicherung fragen