Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
我想要开一个银行账户。
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
我想要注销我的银行账户。
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
请问我能在网上开户吗?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
请问我能在手机上管理账户么?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
běžný účet
活期账户
Kontotyp
spořící účet
储蓄账户
Kontotyp
osobní účet
个人账户
Kontotyp
společný účet
联名账户
Kontotyp
dětský účet
儿童账户
Kontotyp
cizoměnový účet
外国货币账户
Kontotyp
obchodní účet
商务账户
Kontotyp
studentský účet
学生账户
Kontotyp
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
请问有月费吗?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
请问国际转账的手续费是多少?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Dostanu šekovou knížku?
请问我会有支票簿吗?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Jaká je spořící úroková sazba?
储蓄利率是多少?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
您能如何防止我被诈骗?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
我丢失了我的信用卡。
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Moje kreditní karta byla ukradena.
我的信用卡被偷了。
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Můžete zablokovat můj účet?
您能冻结我的账户吗?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Potřebuji náhradní kartu.
我需要补办一张卡。
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
我想要了解贷款信息。
Nach Informationen über Kredite fragen
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
您能给我说说利率信息吗?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Kupuji můj první dům.
我正在考虑买第一套房子。
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Kupuji druhou nemovitost.
这是我在购买的第二套房子。
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
我想要再抵押。
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
我想要评估我的抵押贷款。
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
我想要买一处房产出租。
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Můj hrubý roční příjem je ______.
我的年收入大概______。
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
我想要买一份保险。
Interesse an einer Versicherung äußern
pojištění domu/domácnosti
家庭保险
Versicherungstyp
cestovní pojištění
旅游保险
Versicherungstyp
životní pojištění
人身保险
Versicherungstyp
zdravotní pojištění
健康保险
Versicherungstyp
povinné ručení
汽车保险
Versicherungstyp
pojištění mazlíčků
宠物保险
Versicherungstyp
pojištění proti krádeži
失窃保险
Versicherungstyp
pojištění hypotéky
抵押贷款保险
Versicherungstyp
pojištění majetku studenta
学生财物保险
Versicherungstyp
skupinové pojištění osob
团体保险
Versicherungstyp
pojištění majetku
财产保险
Versicherungstyp
pojištění proti povodním
洪水保险
Versicherungstyp
pojištění proti požáru
火灾保险
Versicherungstyp
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
我的保险能保多久?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Kolik stojí to pojištění?
请问我的保险多少钱?
Nach dem Preis der Versicherung fragen