Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Bạn có những loại thẻ nào?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
บัญชีกระแสรายวัน
tài khoản hiện tại
Kontotyp
บัญชีออมทรัพย์
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
บัญชีส่วนบุคคล
tài khoản cá nhân
Kontotyp
บัญชีร่วม
tài khoản chung
Kontotyp
บัญชีสำหรับเด็ก
tài khoản con
Kontotyp
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
บริการเงินฝากธุรกิจ
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
บัญชีสำหรับนักเรียน
tài khoản sinh viên
Kontotyp
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Tôi có sổ tài khoản không?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Tôi mất thẻ tín dụng
Den Verlust der Kreditkarte angeben
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Nach Informationen über Kredite fragen
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Nach Informationen über Hypotheken fragen
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Tôi muốn thế chấp
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Tôi mua tài sản để cho
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Tôi muốn mua bảo hiểm
Interesse an einer Versicherung äußern
ประกันภัยบ้าน
Bảo hiểm hộ gia đình
Versicherungstyp
ประกันการเดินทาง
bảo hiểm du lịch
Versicherungstyp
ประกันชีวิต
bảo hiểm nhân thọ
Versicherungstyp
ประกันสุขภาพ
bảo hiểm sức khỏe
Versicherungstyp
ประกันภัยรถยนต์
bảo hiểm ô tô
Versicherungstyp
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
bảo hiểm thú nuôi
Versicherungstyp
ประกันภัยโจรกรรม
bảo hiểm trộm cắp
Versicherungstyp
การคุ้มครองการจำนอง
bảo hiểm thế chấp
Versicherungstyp
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
bảo hiểm tài sản sinh viên
Versicherungstyp
ประกันกลุ่ม
bảo hiểm nhóm
Versicherungstyp
ประกันภัยทรัพย์สิน
bảo hiểm tài sản
Versicherungstyp
ประกันภัยน้ำท่วม
bảo hiểm lũ lụt
Versicherungstyp
ประกันอัคคีภัย
bảo hiểm hỏa hoạn
Versicherungstyp
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Nach dem Preis der Versicherung fragen