Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
我想要开一个银行账户。
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
我想要注销我的银行账户。
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
请问我能在网上开户吗?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
请问我能在手机上管理账户么?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
请问你们有哪些种类的银行账户?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
บัญชีกระแสรายวัน
活期账户
Kontotyp
บัญชีออมทรัพย์
储蓄账户
Kontotyp
บัญชีส่วนบุคคล
个人账户
Kontotyp
บัญชีร่วม
联名账户
Kontotyp
บัญชีสำหรับเด็ก
儿童账户
Kontotyp
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
外国货币账户
Kontotyp
บริการเงินฝากธุรกิจ
商务账户
Kontotyp
บัญชีสำหรับนักเรียน
学生账户
Kontotyp
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
请问有月费吗?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
请问国际转账的手续费是多少?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
请问我会有支票簿吗?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
储蓄利率是多少?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
您能如何防止我被诈骗?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
我丢失了我的信用卡。
Den Verlust der Kreditkarte angeben
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
我的信用卡被偷了。
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
您能冻结我的账户吗?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
我需要补办一张卡。
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
我想要了解贷款信息。
Nach Informationen über Kredite fragen
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
您能给我说说利率信息吗?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Nach Informationen über Hypotheken fragen
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
我正在考虑买第一套房子。
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
这是我在购买的第二套房子。
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
我想要再抵押。
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
我想要评估我的抵押贷款。
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
我想要买一处房产出租。
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
我的年收入大概______。
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
我想要买一份保险。
Interesse an einer Versicherung äußern
ประกันภัยบ้าน
家庭保险
Versicherungstyp
ประกันการเดินทาง
旅游保险
Versicherungstyp
ประกันชีวิต
人身保险
Versicherungstyp
ประกันสุขภาพ
健康保险
Versicherungstyp
ประกันภัยรถยนต์
汽车保险
Versicherungstyp
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
宠物保险
Versicherungstyp
ประกันภัยโจรกรรม
失窃保险
Versicherungstyp
การคุ้มครองการจำนอง
抵押贷款保险
Versicherungstyp
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
学生财物保险
Versicherungstyp
ประกันกลุ่ม
团体保险
Versicherungstyp
ประกันภัยทรัพย์สิน
财产保险
Versicherungstyp
ประกันภัยน้ำท่วม
洪水保险
Versicherungstyp
ประกันอัคคีภัย
火灾保险
Versicherungstyp
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
我的保险能保多久?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
请问我的保险多少钱?
Nach dem Preis der Versicherung fragen