Arabisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
هل يمكنني سحب الأموال في [بلد] دون دفع الأجور؟
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
ما هي الأجور إن قمت باستخدام صراف خارجي؟
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
أرغب في افتتاح حساب بنكي.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
أرغب في إغلاق حسابي البنكي.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على الانترنت؟
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة ائتمان؟
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية على الهاتف المحمول؟
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
บัญชีกระแสรายวัน
الحساب الجاري
Kontotyp
บัญชีออมทรัพย์
حساب ادخار
Kontotyp
บัญชีส่วนบุคคล
حساب شخصي
Kontotyp
บัญชีร่วม
حساب مشترك
Kontotyp
บัญชีสำหรับเด็ก
حساب اطفال
Kontotyp
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
حساب عملة أجنبية
Kontotyp
บริการเงินฝากธุรกิจ
حساب أعمال
Kontotyp
บัญชีสำหรับนักเรียน
حساب طلابي
Kontotyp
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
هل هناك أية أجور شهرية؟
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
ما هي العمولات للتحويلات حول العالم؟
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو ضاعت بطاقتي؟
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
هل سأحصل على دفتر شيكات؟
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
ما هي نسبة الربح؟
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من الاحتيال؟
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
لقد أضعت بطاقة الائتمان خاصتي
Den Verlust der Kreditkarte angeben
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
بطاقة ائتماني قد سرقت.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
هل يمكنكم حجب حسابي؟
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
أحتاج إلى استبدال لبطاقتي.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
أود الحصول على المزيد من المعلومات عن القروض.
Nach Informationen über Kredite fragen
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة الفائدة؟
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
أود التحدث مع مستشار الرهن.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
أنا أشتري منزلي الأول.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
سأشتري عقارا ثانيا.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
اود إعادة الرهن.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
أود مراجعة الرهن الحالي.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
سأشتري عقارا من أجل تأجيره.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
دخلي السنوي الإجمالي هو_______________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
أود شراء التأمين.
Interesse an einer Versicherung äußern
ประกันภัยบ้าน
تأمين للمنزل/حاجيات المنزل
Versicherungstyp
ประกันการเดินทาง
تأمين سفر
Versicherungstyp
ประกันชีวิต
تأمين على الحياة
Versicherungstyp
ประกันสุขภาพ
تأمين على الصحة
Versicherungstyp
ประกันภัยรถยนต์
تأمين على السيارة
Versicherungstyp
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
تأمين على الحيوانات الأليفة
Versicherungstyp
ประกันภัยโจรกรรม
تأمين ضد السرقة
Versicherungstyp
การคุ้มครองการจำนอง
حماية للرهن
Versicherungstyp
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
ممتلكات طلابية
Versicherungstyp
ประกันกลุ่ม
تأمين على مجموعة
Versicherungstyp
ประกันภัยทรัพย์สิน
تأمين على الممتلكات
Versicherungstyp
ประกันภัยน้ำท่วม
تأمين ضد الفيضان
Versicherungstyp
ประกันอัคคีภัย
تأمين ضد الحريق
Versicherungstyp
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
كم عدد الأشهر التي يدوم فيها التأمين؟
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
ما هو سعر التأمين؟
Nach dem Preis der Versicherung fragen