Schwedisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Vilken typ av bankkort får jag?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Vilka typer av bankkonton har ni?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
cuenta corriente
bankkonto
Kontotyp
cuenta de ahorros
sparkonto
Kontotyp
cuenta personal
personligt konto
Kontotyp
cuenta conjunta
delat konto
Kontotyp
cuenta infantil
konto för barn
Kontotyp
cuenta en moneda extranjera
konto för utländsk valuta
Kontotyp
cuenta comercial
affärskonto
Kontotyp
cuenta para estudiantes
konto för studerande
Kontotyp
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Är det några månadsavgifter?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Får jag ett checkhäfte?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Vad är sparräntan?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
He perdido mi tarjeta de crédito.
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Me han robado la tarjeta de crédito.
Mitt kreditkort är stulet.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Kan ni spärra mitt konto?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Necesito una tarjeta nueva.
Jag behöver ett ersättningskort.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Skulle jag kunna få information om lån?
Nach Informationen über Kredite fragen
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Vad kan du berätta om räntan?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Me voy a comprar mi primera casa.
Jag köper mitt första hem.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Jag köper min andra bostad.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Jag vill ta ett nytt bolån.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Jag köper en bostad att hyra ut.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Min årslön är _____.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Me gustaría contratar un seguro.
Jag vill köpa till försäkring.
Interesse an einer Versicherung äußern
seguro de hogar
hemförsäkring
Versicherungstyp
seguro de viaje
reseförsäkring
Versicherungstyp
seguro de vida
livsförsäkring
Versicherungstyp
seguro de salud
sjukförsäkring
Versicherungstyp
seguro de coche
bilförsäkring
Versicherungstyp
seguro de mascotas
djurförsäkring
Versicherungstyp
seguro de robo
inbrottsförsäkring
Versicherungstyp
seguro hipotecario
återbetalningsskydd
Versicherungstyp
seguro de bienes para estudiantes
studentförsäkring
Versicherungstyp
seguro colectivo
gruppförsäkring
Versicherungstyp
seguro de bienes
egendomsförsäkring
Versicherungstyp
seguro de inundaciones
översvämning försäkring
Versicherungstyp
seguro de incendios
försäkring för brand
Versicherungstyp
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Hur många månader täcker försäkringen?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
¿Cuánto cuesta el seguro?
Hur mycket kostar försäkringen?
Nach dem Preis der Versicherung fragen