Polnisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
cuenta corriente
rachunek bieżący
Kontotyp
cuenta de ahorros
rachunek oszczędnościowy
Kontotyp
cuenta personal
rachunek osobisty
Kontotyp
cuenta conjunta
wspólny rachunek bankowy
Kontotyp
cuenta infantil
konto dla dziecka
Kontotyp
cuenta en moneda extranjera
rachunek w obcej walucie
Kontotyp
cuenta comercial
rachunek firmy/konto firmowe
Kontotyp
cuenta para estudiantes
rachunek studencki/konto studenckie
Kontotyp
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Me han robado la tarjeta de crédito.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Necesito una tarjeta nueva.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Nach Informationen über Kredite fragen
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Me gustaría contratar un seguro.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Interesse an einer Versicherung äußern
seguro de hogar
ubezpieczenie domu/mieszkania
Versicherungstyp
seguro de viaje
ubezpieczenie na czas podróży
Versicherungstyp
seguro de vida
ubezpieczenie na życie
Versicherungstyp
seguro de salud
ubezpieczenie zdrowotne
Versicherungstyp
seguro de coche
ubezpieczenie samochodu
Versicherungstyp
seguro de mascotas
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherungstyp
seguro de robo
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Versicherungstyp
seguro hipotecario
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Versicherungstyp
seguro de bienes para estudiantes
ubezpieczenie mienia studenta
Versicherungstyp
seguro colectivo
ubezpieczenie grupowe
Versicherungstyp
seguro de bienes
ubezpieczenie majątkowe
Versicherungstyp
seguro de inundaciones
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Versicherungstyp
seguro de incendios
ubezpieczenie od ognia
Versicherungstyp
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
¿Cuánto cuesta el seguro?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Nach dem Preis der Versicherung fragen