Vietnamesisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från andra banker?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Jag skulle vilja öppna ett bankkonto.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Jag skulle vilja avsluta mitt bankkonto.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Kan jag öppna ett bankkonto online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Vilken typ av bankkort får jag?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Kan jag använda min mobil för att utföra bankärenden?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Vilka typer av bankkonton har ni?
Bạn có những loại thẻ nào?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
bankkonto
tài khoản hiện tại
Kontotyp
sparkonto
tài khoản tiết kiệm
Kontotyp
personligt konto
tài khoản cá nhân
Kontotyp
delat konto
tài khoản chung
Kontotyp
konto för barn
tài khoản con
Kontotyp
konto för utländsk valuta
tài khoản ngoại tệ
Kontotyp
affärskonto
tài khoản kinh doanh
Kontotyp
konto för studerande
tài khoản sinh viên
Kontotyp
Är det några månadsavgifter?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Vad är det för avgifter för internationella överföringar?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Finns det någon försäkring utifall mitt kort blir borttappat eller stulet?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Får jag ett checkhäfte?
Tôi có sổ tài khoản không?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Vad är sparräntan?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
På vilka sätt kan ni skydda mig mot bedrägerier?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Jag har tappat bort mitt kreditkort.
Tôi mất thẻ tín dụng
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Mitt kreditkort är stulet.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Kan ni spärra mitt konto?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Jag behöver ett ersättningskort.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Skulle jag kunna få information om lån?
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Nach Informationen über Kredite fragen
Vad kan du berätta om räntan?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Jag skulle vilja få mer information om bostadslån.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Jag skulle vilja prata med en inteckningsrådgivare.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Jag köper mitt första hem.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Jag köper min andra bostad.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Jag vill ta ett nytt bolån.
Tôi muốn thế chấp
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Jag vill granska mitt befintliga lån.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Jag köper en bostad att hyra ut.
Tôi mua tài sản để cho
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Min årslön är _____.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Jag vill köpa till försäkring.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Interesse an einer Versicherung äußern
hemförsäkring
Bảo hiểm hộ gia đình
Versicherungstyp
reseförsäkring
bảo hiểm du lịch
Versicherungstyp
livsförsäkring
bảo hiểm nhân thọ
Versicherungstyp
sjukförsäkring
bảo hiểm sức khỏe
Versicherungstyp
bilförsäkring
bảo hiểm ô tô
Versicherungstyp
djurförsäkring
bảo hiểm thú nuôi
Versicherungstyp
inbrottsförsäkring
bảo hiểm trộm cắp
Versicherungstyp
återbetalningsskydd
bảo hiểm thế chấp
Versicherungstyp
studentförsäkring
bảo hiểm tài sản sinh viên
Versicherungstyp
gruppförsäkring
bảo hiểm nhóm
Versicherungstyp
egendomsförsäkring
bảo hiểm tài sản
Versicherungstyp
översvämning försäkring
bảo hiểm lũ lụt
Versicherungstyp
försäkring för brand
bảo hiểm hỏa hoạn
Versicherungstyp
Hur många månader täcker försäkringen?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Hur mycket kostar försäkringen?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Nach dem Preis der Versicherung fragen