Niederländisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Kan ik een bankrekening online openen?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Я получу дебетную или кредитную карту?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Я могу делать банковские операции с телефона?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
текущий счет
lopende rekening
Kontotyp
сберегательный счет
spaarrekening
Kontotyp
личный счет
persoonlijke rekening
Kontotyp
совместный счет
gezamenlijke rekening
Kontotyp
детский счет
kinderrekening
Kontotyp
валютный счет
vreemde valutarekening
Kontotyp
счет предприятия
zakelijke rekening
Kontotyp
студенческий счет
studentenrekening
Kontotyp
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Какие комиссии для международных трансферов?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Я получу чековую книжку?
Krijg ik een chequeboekje?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Каков процент накопления?
Wat is de spaarrente?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Я потерял(а) кредитную карту.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Моя кредитная карта была украдена.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Вы можете заблокировать мой счет?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Мне нужна карта для замены.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Nach Informationen über Kredite fragen
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Я покупаю мою первую недвижимость.
Ik koop mijn eerste huis.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Я покупаю вторую собственность.
Ik koop een tweede eigendom.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Я покупаю собственность для аренды.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Мой годовой доход________.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Interesse an einer Versicherung äußern
Страхование дома
inboedel/opstalverzekering
Versicherungstyp
Туристическое страхование
reisverzekering
Versicherungstyp
страхование жизни
levensverzekering
Versicherungstyp
Медицинское страхование
gezondheidsverzekering
Versicherungstyp
Страхование автомобиля
autoverzekering
Versicherungstyp
Страхование домашних животных
huisdierenverzekering
Versicherungstyp
страхование от кражи
diefstalverzekering
Versicherungstyp
защита ипотеки
hypotheekbescherming
Versicherungstyp
студенческая страховка
studentenverzekering
Versicherungstyp
групповое страхование
groepsverzekering
Versicherungstyp
страхование собственности
schadeverzekering
Versicherungstyp
страхование от наводнений
overstromingsverzekering
Versicherungstyp
страхование от пожара
brandverzekering
Versicherungstyp
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Сколько стоит страховка?
Hoeveel kost de verzekering?
Nach dem Preis der Versicherung fragen