Portugiesisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Czy mogę założyć konto przez internet?
Posso abrir uma conta pela internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Posso usar o banco pelo celular?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
rachunek bieżący
conta corrente
Kontotyp
rachunek oszczędnościowy
conta de poupança
Kontotyp
rachunek osobisty
conta pessoal
Kontotyp
wspólny rachunek bankowy
conta conjunta
Kontotyp
konto dla dziecka
conta para crianças
Kontotyp
rachunek w obcej walucie
conta de moeda estrangeira
Kontotyp
rachunek firmy/konto firmowe
conta empresarial
Kontotyp
rachunek studencki/konto studenckie
conta estudantil
Kontotyp
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Existem taxas mensais?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Czy dostanę książeczkę czekową?
Vou receber um talão de cheques?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Qual é a taxa de juros da poupança?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Perdi meu cartão de crédito.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Meu cartão de crédito foi roubado.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Você pode bloquear minha conta?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Preciso de um cartão de reposição.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Nach Informationen über Kredite fragen
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Estou comprando minha primeira casa própria.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Estou comprando uma segunda propriedade.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Gostaria de contratar um seguro.
Interesse an einer Versicherung äußern
ubezpieczenie domu/mieszkania
seguro de habitação
Versicherungstyp
ubezpieczenie na czas podróży
seguro de viagem
Versicherungstyp
ubezpieczenie na życie
seguro de vida
Versicherungstyp
ubezpieczenie zdrowotne
seguro de saúde
Versicherungstyp
ubezpieczenie samochodu
seguro automóvel
Versicherungstyp
ubezpieczenie zwierząt domowych
seguro saúde animal
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
seguro contra roubo
Versicherungstyp
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
seguro de proteção sobre a hipoteca
Versicherungstyp
ubezpieczenie mienia studenta
seguro estudantil
Versicherungstyp
ubezpieczenie grupowe
seguro de grupo
Versicherungstyp
ubezpieczenie majątkowe
seguro de propriedade
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek powodzi
seguro contra inundações
Versicherungstyp
ubezpieczenie od ognia
seguro contra incêndio
Versicherungstyp
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Por quantos meses dura a cobertura?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Qual é o custo do seguro?
Nach dem Preis der Versicherung fragen