Japanisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Czy mogę założyć konto przez internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
rachunek bieżący
Kontotyp
rachunek oszczędnościowy
Kontotyp
rachunek osobisty
Kontotyp
wspólny rachunek bankowy
Kontotyp
konto dla dziecka
Kontotyp
rachunek w obcej walucie
Kontotyp
rachunek firmy/konto firmowe
Kontotyp
rachunek studencki/konto studenckie
Kontotyp
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Czy dostanę książeczkę czekową?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Nach Informationen über Kredite fragen
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Interesse an einer Versicherung äußern
ubezpieczenie domu/mieszkania
Versicherungstyp
ubezpieczenie na czas podróży
Versicherungstyp
ubezpieczenie na życie
Versicherungstyp
ubezpieczenie zdrowotne
Versicherungstyp
ubezpieczenie samochodu
Versicherungstyp
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Versicherungstyp
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Versicherungstyp
ubezpieczenie mienia studenta
Versicherungstyp
ubezpieczenie grupowe
Versicherungstyp
ubezpieczenie majątkowe
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Versicherungstyp
ubezpieczenie od ognia
Versicherungstyp
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Nach dem Preis der Versicherung fragen