Italienisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Vorrei aprire un conto corrente.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Czy mogę założyć konto przez internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
rachunek bieżący
conto corrente
Kontotyp
rachunek oszczędnościowy
conto di risparmio
Kontotyp
rachunek osobisty
conto personale
Kontotyp
wspólny rachunek bankowy
conto cointestato
Kontotyp
konto dla dziecka
conto per bambini
Kontotyp
rachunek w obcej walucie
conto in valuta estera
Kontotyp
rachunek firmy/konto firmowe
conto aziendale
Kontotyp
rachunek studencki/konto studenckie
conto per studenti
Kontotyp
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Czy dostanę książeczkę czekową?
Riceverò un libretto degli assegni?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ho smarrito la mia carta di credito
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
La mia carta di credito è stata rubata
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Nach Informationen über Kredite fragen
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Qual è il tasso d'interesse?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Sto comprando la mia prima casa.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Sto comprando una seconda proprietà.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Interesse an einer Versicherung äußern
ubezpieczenie domu/mieszkania
assicurazione sulla casa
Versicherungstyp
ubezpieczenie na czas podróży
assicurazione viaggi
Versicherungstyp
ubezpieczenie na życie
assicurazione sulla vita
Versicherungstyp
ubezpieczenie zdrowotne
assicurazione sanitaria
Versicherungstyp
ubezpieczenie samochodu
assicurazione auto
Versicherungstyp
ubezpieczenie zwierząt domowych
assicurazione per gli animali domestici
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
assicurazione contro il furto
Versicherungstyp
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
protezione mutuo
Versicherungstyp
ubezpieczenie mienia studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Versicherungstyp
ubezpieczenie grupowe
polizza collettiva
Versicherungstyp
ubezpieczenie majątkowe
assicurazione sui titoli di proprietà
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek powodzi
assicurazione contro le inondazioni
Versicherungstyp
ubezpieczenie od ognia
assicurazione contro gli incendi
Versicherungstyp
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Nach dem Preis der Versicherung fragen