Esperanto | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Czy mogę założyć konto przez internet?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
rachunek bieżący
kuranta konto
Kontotyp
rachunek oszczędnościowy
ŝparadoj konto
Kontotyp
rachunek osobisty
persona konto
Kontotyp
wspólny rachunek bankowy
kuna konto
Kontotyp
konto dla dziecka
infana konto
Kontotyp
rachunek w obcej walucie
fremda valuto konto
Kontotyp
rachunek firmy/konto firmowe
afera konto
Kontotyp
rachunek studencki/konto studenckie
studenta konto
Kontotyp
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Czy dostanę książeczkę czekową?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Mi perdis mian kreditkarton.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Nach Informationen über Kredite fragen
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Interesse an einer Versicherung äußern
ubezpieczenie domu/mieszkania
hejma/domanara asekuro
Versicherungstyp
ubezpieczenie na czas podróży
vojaĝa asekuro
Versicherungstyp
ubezpieczenie na życie
viva asekuro
Versicherungstyp
ubezpieczenie zdrowotne
sana asekuro
Versicherungstyp
ubezpieczenie samochodu
aŭtoasekuro
Versicherungstyp
ubezpieczenie zwierząt domowych
dombestoasekuro
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
ŝtela asekuro
Versicherungstyp
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
hipoteka protekto
Versicherungstyp
ubezpieczenie mienia studenta
studentoposedoj
Versicherungstyp
ubezpieczenie grupowe
grupoasekuro
Versicherungstyp
ubezpieczenie majątkowe
proprietoasekuro
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek powodzi
inundoasekuro
Versicherungstyp
ubezpieczenie od ognia
fajroasekuro
Versicherungstyp
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Nach dem Preis der Versicherung fragen