Englisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
What are the fees if I use external ATMs?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
I would like to open a bank account.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
I would like to close my bank account.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Czy mogę założyć konto przez internet?
Can I open a bank account online?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Will I get a debit card or a credit card?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Can I use banking on my cell?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
What types of bank accounts do you have?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
rachunek bieżący
current account
Kontotyp
rachunek oszczędnościowy
savings account
Kontotyp
rachunek osobisty
personal account
Kontotyp
wspólny rachunek bankowy
joint account
Kontotyp
konto dla dziecka
children's account
Kontotyp
rachunek w obcej walucie
foreign currency account
Kontotyp
rachunek firmy/konto firmowe
business account
Kontotyp
rachunek studencki/konto studenckie
student account
Kontotyp
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Are there any monthly fees?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
What are the commissions for international transfers?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Czy dostanę książeczkę czekową?
Do I get a checkbook?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
What is the savings interest rate?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In what ways can you protect me from frauds?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
I lost my credit card.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
My credit card was stolen.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Can you block my account?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
I need a replacement card.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
I would like to have some information about loans.
Nach Informationen über Kredite fragen
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
What can you tell me about the interest rate?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
I would like to have some information about mortgages.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
I am buying my first home.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
I am buying a second property.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
I would like to remortgage.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
I would like to review my existing mortgage.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
I am buying a property to let.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
My gross annual income is ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
I would like to purchase insurance.
Interesse an einer Versicherung äußern
ubezpieczenie domu/mieszkania
home/household insurance
Versicherungstyp
ubezpieczenie na czas podróży
travel insurance
Versicherungstyp
ubezpieczenie na życie
life insurance
Versicherungstyp
ubezpieczenie zdrowotne
health insurance
Versicherungstyp
ubezpieczenie samochodu
car insurance
Versicherungstyp
ubezpieczenie zwierząt domowych
pet insurance
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
theft insurance
Versicherungstyp
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
mortgage protection
Versicherungstyp
ubezpieczenie mienia studenta
student possessions
Versicherungstyp
ubezpieczenie grupowe
group insurance
Versicherungstyp
ubezpieczenie majątkowe
property insurance
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek powodzi
flood insurance
Versicherungstyp
ubezpieczenie od ognia
fire insurance
Versicherungstyp
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
For how many months will I be covered?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
What is the price for the insurance?
Nach dem Preis der Versicherung fragen