Deutsch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Czy mogę założyć konto przez internet?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Was für Kontotypen gibt es?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
rachunek bieżący
Girokonto
Kontotyp
rachunek oszczędnościowy
Sparkonto
Kontotyp
rachunek osobisty
Privatkonto
Kontotyp
wspólny rachunek bankowy
Gemeinschaftskonto
Kontotyp
konto dla dziecka
Kinderkonto
Kontotyp
rachunek w obcej walucie
Konto für fremde Währungen
Kontotyp
rachunek firmy/konto firmowe
Businesskonto
Kontotyp
rachunek studencki/konto studenckie
Studentenkonto
Kontotyp
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fallen monatlich Gebühren an?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Czy dostanę książeczkę czekową?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Wie ist der Zinssatz?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Können Sie mein Konto sperren?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Nach Informationen über Kredite fragen
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Interesse an einer Versicherung äußern
ubezpieczenie domu/mieszkania
Hausratsversicherung
Versicherungstyp
ubezpieczenie na czas podróży
Reiseversicherung
Versicherungstyp
ubezpieczenie na życie
Lebensversicherung
Versicherungstyp
ubezpieczenie zdrowotne
Krankenversicherug
Versicherungstyp
ubezpieczenie samochodu
KFZ-Versicherung
Versicherungstyp
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherung für Haustiere
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Diebstahlversicherung
Versicherungstyp
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Hypothekenversicherung
Versicherungstyp
ubezpieczenie mienia studenta
Studentenversicherung
Versicherungstyp
ubezpieczenie grupowe
Gruppenversicherung
Versicherungstyp
ubezpieczenie majątkowe
Sachversicherung
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Flutschutzversicherung
Versicherungstyp
ubezpieczenie od ognia
Brandschutzversicherung
Versicherungstyp
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Was kostet die Versicherung?
Nach dem Preis der Versicherung fragen