Chinesisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
我想要开一个银行账户。
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
我想要注销我的银行账户。
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Czy mogę założyć konto przez internet?
请问我能在网上开户吗?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
请问我能在手机上管理账户么?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
rachunek bieżący
活期账户
Kontotyp
rachunek oszczędnościowy
储蓄账户
Kontotyp
rachunek osobisty
个人账户
Kontotyp
wspólny rachunek bankowy
联名账户
Kontotyp
konto dla dziecka
儿童账户
Kontotyp
rachunek w obcej walucie
外国货币账户
Kontotyp
rachunek firmy/konto firmowe
商务账户
Kontotyp
rachunek studencki/konto studenckie
学生账户
Kontotyp
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
请问有月费吗?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
请问国际转账的手续费是多少?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Czy dostanę książeczkę czekową?
请问我会有支票簿吗?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
储蓄利率是多少?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
您能如何防止我被诈骗?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
我丢失了我的信用卡。
Den Verlust der Kreditkarte angeben
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
我的信用卡被偷了。
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Proszę o zablokowanie mojego konta.
您能冻结我的账户吗?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
我需要补办一张卡。
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
我想要了解贷款信息。
Nach Informationen über Kredite fragen
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
您能给我说说利率信息吗?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
我正在考虑买第一套房子。
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
这是我在购买的第二套房子。
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
我想要再抵押。
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
我想要评估我的抵押贷款。
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
我想要买一处房产出租。
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
我的年收入大概______。
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
我想要买一份保险。
Interesse an einer Versicherung äußern
ubezpieczenie domu/mieszkania
家庭保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie na czas podróży
旅游保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie na życie
人身保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie zdrowotne
健康保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie samochodu
汽车保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie zwierząt domowych
宠物保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
失窃保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
抵押贷款保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie mienia studenta
学生财物保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie grupowe
团体保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie majątkowe
财产保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie na wypadek powodzi
洪水保险
Versicherungstyp
ubezpieczenie od ognia
火灾保险
Versicherungstyp
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
我的保险能保多久?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
请问我的保险多少钱?
Nach dem Preis der Versicherung fragen