Tschechisch | Phrasen - Auswandern | Bank

Bank - Allgemeines

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Fragen, wie hoch die Gebühren sind, wenn man an Geldautomaten einer anderen Bank abhebt

Bank - Ein Bankkonto eröffnen

Vorrei aprire un conto corrente.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Die Absicht äußern, ein Bankkonto zu eröffnen
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Die Absicht äußern, das Bankkonto zu kündigen
Posso aprire un conto corrente online?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Fragen, ob man ein Bankkonto auch online eröffnen kann
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Fragen welche Art von Kreditkarte man zum Konto dazu bekommt
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Fragen, ob Bankaufträge übers Handy ausgeführt werden können
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Fragen, welche Kontotypen zur Verfügung stehen
conto corrente
běžný účet
Kontotyp
conto di risparmio
spořící účet
Kontotyp
conto personale
osobní účet
Kontotyp
conto cointestato
společný účet
Kontotyp
conto per bambini
dětský účet
Kontotyp
conto in valuta estera
cizoměnový účet
Kontotyp
conto aziendale
obchodní účet
Kontotyp
conto per studenti
studentský účet
Kontotyp
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Fragen, ob für das Konto monatliche Gebühren anfallen
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Nach Kommission für internationale Überweisungen fragen
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Fragen, ob es bei Verlust oder Diebstahl der Karte eine Versicherung gibt
Riceverò un libretto degli assegni?
Dostanu šekovou knížku?
Fragen, ob man ein Scheckbuch zum Konto dazu bekommt
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Jaká je spořící úroková sazba?
Nach Informationen über die Zinssätze fragen
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Fragen, welche Schutzmaßnahmen die Bank ergreift, falls man Opfer eines Betrugs wird
Ho smarrito la mia carta di credito
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Den Verlust der Kreditkarte angeben
La mia carta di credito è stata rubata
Moje kreditní karta byla ukradena.
Den Diebstahl der Kreditkarte bekanntgeben.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Můžete zablokovat můj účet?
Fragen, ob die Bank das Konto sperren kann
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Potřebuji náhradní kartu.
Angeben, dass man eine Ersatzkarte benötigt

Bank - Finanzielle Unterstützung

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Nach Informationen über Kredite fragen
Qual è il tasso d'interesse?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Nach Informationen über die Zinsrate fragen
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Nach Informationen über Hypotheken fragen
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Fragen, ob man mit dem Hypothekenberater sprechen kann
Sto comprando la mia prima casa.
Kupuji můj první dům.
Bekanntgeben, dass man sein erstes Eigenheim kauft.
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupuji druhou nemovitost.
Die Absicht äußern, eine zweite Immobilie zu erwerben
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Den Wunsch nach Refinanzierung äußern
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Die Absicht äußern, die Hypothek überprüfen zu wollen
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Äußern, dass man eine Wohnung kauft um sie weiterzuvermieten
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Das Bruttojahreseinkommen angeben

Bank - Versicherung

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Interesse an einer Versicherung äußern
assicurazione sulla casa
pojištění domu/domácnosti
Versicherungstyp
assicurazione viaggi
cestovní pojištění
Versicherungstyp
assicurazione sulla vita
životní pojištění
Versicherungstyp
assicurazione sanitaria
zdravotní pojištění
Versicherungstyp
assicurazione auto
povinné ručení
Versicherungstyp
assicurazione per gli animali domestici
pojištění mazlíčků
Versicherungstyp
assicurazione contro il furto
pojištění proti krádeži
Versicherungstyp
protezione mutuo
pojištění hypotéky
Versicherungstyp
assicurazione sui beni degli studenti
pojištění majetku studenta
Versicherungstyp
polizza collettiva
skupinové pojištění osob
Versicherungstyp
assicurazione sui titoli di proprietà
pojištění majetku
Versicherungstyp
assicurazione contro le inondazioni
pojištění proti povodním
Versicherungstyp
assicurazione contro gli incendi
pojištění proti požáru
Versicherungstyp
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Fragen, für wie viele Monate der Versicherungsschutz besteht
Qual è il costo dell'assicurazione?
Kolik stojí to pojištění?
Nach dem Preis der Versicherung fragen